search

Pow-K byggesett

Basisdeler for selvbygging av POW-K.

AMS-leser for Kamstrup AMS-måler. Erstatter kortet som sitter i målerens HAN-modul, se vedlegg.

3D-printet holder må bestilles separat.

Leveres med utførlig bruksanvisning.

Montering (viktig!)

Kun de mest spesielle komponentene medfølger i byggesettet. Selvbygger må selv ha og montere en del komponenter som en kompetent hobby-elektroniker vanligvis vil ha liggende som chip motstander og kondensatorer etc. Se vedlagt fil "Montasjeanvisning" for detaljer. ESP-12 modulen kan eventuelt kjøpes her, se nedenfor. Du må være vant med og utstyrt for å håndlodde små SMD-komponenter.

Programmering

Kortet benytter en wifi-modul type ESP-12 som inneholder en Espressif ESP8266 mikrokontroller.

For programmering av ESP-12 trengs nødvendig utstyr (FTDI-adapter) og kompetanse. Vi anbefaler på det sterkeste å installere siste versjon av firmwaren AmsToMqttBridge. Se instrukser her.

Etter at første oppsett er gjort og kortet koblet til din lokale wifi vil det sette opp en webside som kan leses fra PC, brett eller mobil som er tilkoblet din wifi.

Til forskjell fra de fleste kommersielt tilgjengelige AMS-lesere blir ingen data sendt ut av huset, du har full kontroll med egne måledata.

Kortet kan enkelt kobles til smarthus-systemer via MQTT.

Til våre danske kunder som tilhører Nord Energi Net:

Vi har oppdaget at elmålere hos Nord Energi Net (Nord-Jylland) har gammel firmware, og kan derfor ikke leses av Pow-K. Vi vet ikke om dette gjelder alle eller kun deler av elmålerne. Inntil dette er løst ønsker vi inntil videre ikke bestillinger fra Nord Energi Net sine kunder. Se diskusjon av problemet i denne tråden på Github.

Det viser seg at disse elmålerne ikke pusher data hvert 10. sekund som forventet. Data må derimot hentes med et "pull" initiert av leserkortet - implementert med en proprietær Kamstrup-protokoll som ikke er offentlig kjent.

chat Kommentarer (0)
Ingen kundeanmeldelser enda.